Χαιρετισμός Προέδρου

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις, IN-ΕΣΑμεΑ.

Το IN-ΕΣΑμεΑ ιδρύθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τον Ιούλιο του 2020 μετά από πρωτοβουλία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.).

Το Ινστιτούτο, που διαθέτει αυτοτελή νομική υπόσταση, συνιστά τον επίσημο μελετητικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, με αποστολή την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. 

Βασικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και στην πραγμάτωση της «δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας», σε όλη τη χώρα.

Επιθυμία μας είναι, λειτουργώντας ανεξάρτητα και με ακεραιότητα, να θέσουμε τις δύσκολες ερωτήσεις και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις, ακόμα και όταν η αλήθεια είναι άβολη, θέτει προκλήσεις ή συναντά αντιστάσεις. Στο IN-ΕΣΑμεΑ εστιάζουμε στην έρευνα, στην καινοτομία και στη δημιουργία γνώσης, με στόχο να συμβάλλουμε καταλυτικά:

  • στη διαμόρφωση ενός εθνικού πολιτικού και δικαϊκού πλαισίου για την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις,
  • στην ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των οργανώσεων-μελών της ανά τη χώρα,
  • στην ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, αλλά και
  • στην αξιοποίηση του επιστημονικού-ερευνητικού προσωπικού με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, της χώρας.

Κεντρική δραστηριότητά μας αποτελεί η καταγραφή, η μελέτη, και η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων, η ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και ο διάλογος με τη διεθνή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, πάντα με σκοπό τη στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη ανάπτυξη νέων στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών για την αναπηρία και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής και ίσων επιλογών για όλους.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και για οποιαδήποτε άλλο άτομο ενδιαφέρεται για ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη.

Ο Πρόεδρος,
Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Κοινοποίηση
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.