- Νέα
Π.Ε. 1 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ/MIS 5133270

Λογότυπο του Προγράμματος: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 1866/05.09.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευόμενους/ες για το Π.Ε. 1 των Υποέργων 1-5 της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133270 παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, για τα παρακάτω τμήματα:


Α/Α Πρόσκλησης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΠΟΛΗ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

2

Αττική

Αθήνα

Πρόσφυγες με Αναπηρία: Διαμορφώνοντας συνθήκες συμμετοχής & συμπερίληψης στην ελληνική κοινωνία

12,14,19,20,21 Οκτωβρίου 2023

3

Αττική

Αθήνα

Τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κρίσης

12,13,14,20,21 Οκτωβρίου 2023

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.