- Νέα
Π.Ε. 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 22.05.2023

Λογότυπο του Προγράμματος: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 500/6.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευόμενους/ες για το Π.Ε. 3 των Υποέργων 1-5 της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133270 παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00, για τα παρακάτω τμήματα:

 

Α/Α Πρόσκλησης

ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06, 08, 09, 12, 14, 16/06

27

ΑΙΓΑΛΕΩ

06, 08, 09, 12, 14, 16/06

28

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

06, 08, 09, 12, 14, 16/06

 

Σημειώνεται ότι το τμήμα του Κερατσινίου (α/α25) θα διεξαχθεί σε νέες ημερομηνίες.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.