Νέα

ΟΚΤ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 17.10.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 538/13.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) άτομα για τις δύο (2) θέσεις Κεντρικών...
ΟΚΤ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 17.10.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 621/29.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές/τριες για την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133270...
ΣΕΠ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 10.10.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 538/13.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για υποβολή  αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) άτομα για τις δύο (2) θέσεις Κεντρικών...
ΣΕΠ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 2.10.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 538/13.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για υποβολή  αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο  (2) άτομα για τις δύο (2) θέσεις Κεντρικών...
ΣΕΠ
Πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 462/1.9.2022
Για τις δύο (2) θέσεις των Διοικητικών Στελεχών για την Υπηρεσία Υποστήριξης (HELP DESK) στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας 2 (Π.Ε.2) «Επιστημονική, Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη της Πράξης,...
ΣΕΠ
Πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 371/5.8.2022
Για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 4 «Δημοσιότητα της Πράξης» του Υποέργου 6 με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Διαχείριση και Υποστηρικτικές Δράσεις –...
ΣΕΠ
Πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 221/5.7.2022
Για τις τέσσερις (4) θέσεις των Κεντρικών Συντονιστών στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 1 «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα...
ΑΥΓ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 29.8.2022
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό πρωτ. 371/5.8.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας...
ΙΟΥΛ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 5.8.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 221/5.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα για τις τέσσερις (4) θέσεις Κεντρικών...
ΙΟΥΛ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 29.7.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 221/5.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα για τις τέσσερις (4) θέσεις Κεντρικών...
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.