Νέα

ΙΟΥΝ
Πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 163/7.6.2022
Για τη θέση του Διοικητικού Στελέχους στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) «2. Επιστημονική, Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη της πράξης, Εσωτερική Αξιολόγηση, Μητρώο Εκπαιδευτών» του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση...
ΜΑΪ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 7.6.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 57/8.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού Στελέχους παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Τρίτη 7...
ΑΠΡ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 19.5.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 57/8.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Διοικητικού Στελέχους παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Πέμπτη 19 Μαΐου...
ΑΠΡ
Παράταση προσθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής έως 3.5.2022
Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 57/8.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Διοικητικού Στελέχους παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Τρίτη 3 Μαΐου...
ΑΠΡ
Πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 47/4.4.2022
Για τη θέση του/της Οικονομικού/ης Διαχειρίστριας στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 2 του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Δράσεις - Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού»...
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.